Poziv na osteopatsku radionicu rujan 2013

Akademija osteopatije d.o.o.
Jagodno 82
10410 Velika Gorica
OIB 03827377610
Tel. 01/6216709
Mob:098/176 6651

P O Z I V    Z A   
O S T E O P A T S K U    E D U K A C I J U

Akademija osteopatije je prva ustanova u Hrvatskoj koja pruža kvalitetno osteopatsko obrazovanje. Priduženi je član OSEAN-a (Osteopatske europske akademske mreže).

Tijekom rujna  održat će se edukacije sa temama modula:

 

1.  CERVIKALNA KRALJEŽNICA

04.09. od 08.09.2013.g.             

– tečaj za mlađu grupu

Prvi dan je anatomija i biomehanika cervikalne kralježnice.

* Prvi sat svi koji su odslušali tečaj torakalnog modula imat će mali ispit iz torakalne i iz anatomije torakalne kralježnice. Prvi dan je obvezan za SVE polaznike, bez iznimke.

Drugi dan odmah počinjemo sa pregledom i dalje s teoretsko praktičnim dijelom.

 

2.  PRIPREME ZA MUSKULOSKELETNI I KRANIJALNI ISPIT

  • 09.09.2013. (ponedjeljak) – pripreme za ispit iz muskuloskeletne i kranijalne osteopatije
  • 12.09.2013. (četvrtak) do 9:00-12:00h – teoretski ispit
  • 12.09.2013. (četvrtak) do 13:00-17:00h – praktični ispiti
  • 13.09.2013. (petak) do 9:00-17:00h – praktični ispiti, nastavak

 

Vrijeme i mjesto edukacije:
9:00–17:00 h
Centar za djecu, mlade i obitelj
Kurilovečka 48, Velika Gorica

http://www.centar-dmo-vg.hr/kako-do-nas

Cijena edukacije:
– za članove Hrvatskog društva osteopata je 75 EUR po danu
– za ostale 80 EUR po danu
– plaćanje u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB

Podaci za plaćanje: Žiro račun broj 2402006-1100583551

Prijave se primaju najkasnije do 19. kolovoza 2013. g.

Molimo potvrdu vaše prijave na mail adrese:

TO:  Gordana Vešligaj     (maka@maka.hr)

CC:  Sonja Grgac Štefe    (sgstefe@gmail.com)

 

S poštovanjem,

Sonja Grgac Štefe, D.O.