PROGRAM – RUJAN 2021

Poštovani polaznici redovitog programa  osteopatske edukacije,

Hrvatska akademija osteopatije u nadi da će se situacija s Covid 19 virusom optimalizirati,  nastavlja  edukaciju iz osteopatije prema sljedećem programu:

 

MLAĐA GRUPA – odslušan Uvod u osteopatiju i osteopatsku palpaciju

Srijeda 01.09. do nedjelja 05.09. 2021. – Osteopatska obrada gornjeg uda

Predavači: Jurica Rašić, DO i Gordana Vešligaj DO, viši predavač Velda Lulić DO (Montreal, Canada)

Vrijeme održavanja: od 8:00 do 16:00 h

Mjesto održavanja: velika dvorana hotela Garden Hill, Velika Gorica, Rakarska 1

Cijena edukacije: za članove HDO-a 3.600,00 kn, za ne članove 4.000,00 kn

 

DIPLOMANTI:

Ponedjeljak i utorak 06. i 07.09.2021. – Prezentacija protokola diplomskih teza (prema dogovoru)

Voditelji: Velda Lulić DO, Gordana Vešligaj Kos DO, Olivera Petrak dipl.psiholog, statističarka

Vrijeme održavanja: od 8:00 do 16:00 h

Mjesto održavanja: velika dvorana hotela Garden Hill, Velika Gorica, Rakarska 1

Cijena 1.440,00 kn

 

STARIJA GRUPA:

Srijeda 08. do nedjelja 12.09.2021. – Osteopatska obrada torakalne kralježnice

Predavač: Velda Lulić DO (Montreal, Canada), asistenti tečaja Gordana Vešligaj Kos, DO i Gordan Jambrek DO

Vrijeme održavanja: od 8:00 do 16:00 h

Mjesto održavanja: velika dvorana hotela Garden Hill, Velika Gorica, Rakarska 1

Cijena edukacije: za članove HDO-a 3.600,00 kn, za ne članove 4.000,00 kn

 

NAJAVA TEČAJA (diplomirani osteopati i studenti, 22 polaznika):

Subota i nedjelja 27. i 28.11.2021. – Osteopatski pristup tretmanu fascija

Paolo Tozzi DO, Italija

Vrijeme održavanja: od 8:00 do 16:00 h

Mjesto održavanja: velika dvorana hotela Garden Hill, Velika Gorica, Rakarska 1

Cijena edukacije: 2.400,00 kn

 

Svi programi su za ponavljače besplatni, no trebate se javiti Tajani ili Gordani najkasnije 5 dana prije početka modula jer mogućnost prisustvovanja ovisi o broju polaznika koji je limitiran na 22 + predavač + dva asistenta

Programi će biti prijavljeni za bodovanje od strane Hrvatske komore fizioterapeuta.

 

Dodatne informacije možete dobiti na mail HAO ili na maka@maka.hr, te na tel. 098/1766-651 ili 01/6216-709, kontakt osobe Gordana Vešligaj i Tajana Brmbota