RASPORED PREDAVANJA HAO ZA 1. POLOVINU 2023. GODINE

25.1. do 29.1.2023. starija grupa – Visceralna osteopatija III, Velda Lulić DO i Gordana Vešligaj Kos DO

1.1. do 5.2.2023. mlađa grupa – Osteopatska obrada ATMa I i II Velda Lulić DO

___________________________________________________________________

2.5. do 7.5. 2023. novi polaznici – Uvod u osteopatiju i osteopatsku palpaciju; Generalna osteopatska tehnika I i Kranijalna osteopatija I, Gordana Vešligaj Kos DO

17.5. do 21. 5. 2023. starija grupa – Visceralna osteopatija IV Velda Lulić DO i Gordana Vešligaj Kos DO

24.5. do 28.5.2023. mlađa grupa – Osteopatska obrada gornjeg uda – Velda Lulić DO i Jurica Rašić DO

___________________________________________________________________

9.6. do 11. 6.2023. Za sve grupe – GOT prema Werhamu – Paolo Tozzi DO

Molimo da se prijavite na modul najkasnije 10 dana prije početka modula. Uplata modula treba biti vidljiva na računu HAO najkasnije 5 dana prije početka modula na račun HR0624020061100583551, razlog uplate Osteopatska edukacija – ime i prezime.

 

Srdačno, Gordana Vešligaj Kos