Rujan 09-13, 2013 – PRIPREME ZA MUSKOLOSKELETNI I KRANIJALNI ISPIT

Akademija osteopatije d.o.o.

Jagodno 82

10410 Velika Gorica

OIB 03827377610

Tel. 01/6216709

Mob:098/176 6651

 

10.06.2013.

 

P O Z I V    Z A   

O S T E O P A T S K U    E D U K A C I J U

 

Akademija osteopatije je prva ustanova u Hrvatskoj koja pruža kvalitetno osteopatsko obrazovanje. Priduženi je član OSEAN-a (Osteopatske europske akademske mreže).

 

Tijekom runja  održat će se edukacije sa temama modula:

 

PRIPREME ZA MUSKULOSKELETNI I KRANIJALNI ISPIT

  • 09.09.2013. (ponedjeljak) – pripreme za ispit iz muskuloskeletne i kranijalne osteopatije
  • 12.09.2013. (četvrtak) do 9:00-12:00h – teoretski ispit
  • 12.09.2013. (četvrtak) do 13:00-17:00h – praktični ispiti
  • 13.09.2013. (petak) do 9:00-17:00h – praktični ispiti, nastavak

 

 

 

Vrijeme i mjesto edukacije:

  • 9:00–17:00 h
  • Centar za djecu, mlade i obitelj

Kurilovečka 48, Velika Gorica

http://www.centar-dmo-vg.hr/kako-do-nas

 

Cijena edukacije:

  • za članove Hrvatskog društva osteopata je 75 EUR po danu
  • za ostale 80 EUR po danu
  • plaćanje u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB

Podaci za plaćanje: Žiro račun broj 2402006-1100583551

 

Prijave se primaju najkasnije do 19. kolovoza 2013. g.

Molimo potvrdu vaše prijave na mail adrese:

TO:  Gordana Vešligaj      (maka@maka.hr)

CC:  Sonja Grgac Štefe     (sgstefe@gmail.com)

 

 

S poštovanjem,

 

Sonja Grgac Štefe, D.O.