Kriteriji za upis

Kandidat mora imati najmanje 21 godinu.

Bez preduvjeta su zdravstveni djelatnici: Fizioterapeuti, Liječnici, Radni Terapeuti, Više Medicinske Sestre.

S Preduvjetima su Maseri, Psiholozi, Aromaterapeuti itd.

Trebaju imati završenu anatomiju: muskuloskeletnu (teorija i funkcionalna anatomija), visceralnu i neurološku, te fiziologiju.

Kontakt