Stomatolog Dr. sc. Nikola Petričević

Dr. sc. Nikola Petričević diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Magistrirao je stomatologiju 2005. godine, specijalizaciju iz protetike 2009. godine i obranio disertaciju 2009. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Profesionalno usavršavanje je nastavio 2010.godine U Rimu u sklopu međunarodne stipendije organizacije ITI (International Team for Implantology) za mlade kliničare na dentalnoj klinici “George Eastman”.

Voditelj je i liječnik u poliklinici VISODENT u Zagrebu od 2015.godine
(www.visodent.com).

Kontakt:
Dr.sc. Nikola Petričević, spec.prot.dent.med.
091 789 5264