Studenti

U programima edukacije mogu sudjelovati punoljetne osobe sa završenom najmanje srednjom školom zdravstvenog ili srodnog usmjerenja, sa osnovnim poznavanjem anatomije, fiziologije i patologije čovjeka.

Polaznici ostalih struka koji se žele uključiti u edukaciju iz područja osteopatije trebaju savladati ova osnovna znanja putem za njih organiziranih edukacija koje u organizaciji Akademije osteopatije predaju eminentni zdravstveni stručnjaci iz navedenih područja ili u vlastitom aranžmanu, za što trebaju predočiti potrebne potvrdnice.