RASPORED MODULA HAO U 2. POLOVINI 2023.

22. do 23.9.2023. 2. hrvatski kongres osteopata sa međunarodnim učešćem, Opatija
04. do 08.10.2023. STARIJA GRUPA – Osteopatska obrada srca, Predavač Velda Lulić DO
11. do 15. 10. 2023. MLAĐA GRUPA – Osteopatska obrada kostiju lica, Predavač Gordana Vešligaj Kos DO
22.11.do 26.11.2023. STARIJA GRUPA – Pedijatrijska osteopatija I, Predavač Gordana Vešligaj Kos DO
29.11.do 3.12.2023. MLAĐA GRUPA – Osteopatska obrada donjeg uda – kuk i koljeno, Predavač Jurica Rašić DO